Test para sa Gumagamit ng SF Families

Nais ka naming pasalamatan ngayon pa lang para sa paglalaan mo ng panahon na panoorin ang maikling bidyong ito at sa pagbibigay sa amin ng iyong mahalagang puna o opinyon. Magtatagal lang ng 5 minuto ang presentasyong ito na magpapakita sa iyo ng kabuuang ideya ng website ng SF Families. Mangyaring sundin ang sumusunod na tatlong hakbang at kumpletuhin ang online form na makikita sa Hakbang 3.

Hakbang 1: Panoorin ang sumusunod na bidyo.   

Payo 1: Piliin ang    (saradong caption) na icon sa kanang ibaba para magamit ang subtitles.
Payo 2: Piliin ang    (buong screen) na icon sa kanang ibaba para sa mas magandang karanasan sa panonood.


Hakbang 2: Ipagpatuloy lang ang pag-browse sa aming website: https://www.sffamilies.org/ 

Hakbang 3: Pakikumpleto ang sumusunod na online form at ibigay sa amin ang iyong puna o opinyon: Online na Form


Bidyo ng Kabuuang Ideya

Did you find what you are looking for?

Our Partners


City and County of San Francisco Human Services Agency
San Francisco's Department of Children Youth and Their Families
San Francisco Public Library
San Francisco Recreation & Parks
San Francisco Unified School District
San Francisco Office of Early Care & Education
San Francisco Department of Public Health
First Five 5 San Francisco
United Ways Bay Area
SF Kids
Join SF Families

San Francisco's Our Children Our Families Council

Sign Up for the SF Families Newsletter.

Receive updates on Services and Events in San Francisco


Fill out my online form.